MARSZ.pdf
Dokument PDF [527.2 KB]
MARSZI.pdf
Dokument PDF [712.6 KB]

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE W BARCINIE

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE W BARCINIE

PIERWSZA WODNA DRUŻYNA HARCERSKA W BARCINIE

ORGANIZUJE W 26 LUTEGO 2017 R "MARSZ TROPEM WILCZYM"

BY ODDAĆ HOŁD ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM 

XVIII ogólnopolski konkurs poetycki

„PREZENTACJE EKOLOGICZNE  - BARCIN 2017”

 

„Las ojciec nasz a my dzieci jego, więc chodźmy do niego”

 

         Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie zaprasza do udziału w konkursie wszystkich bez wyjątku twórców, którzy kochają nasze lasy, bory, dąbrowy, brzeziny, olchy, łęgi, puszcze i zechcą  wziąć na swój warsztat poetycki tę tematykę. Któż jak nie poeta może zaprezentować i innym uświadomić  to wielkie bogactwo życia i piękna. To miejsca przyjazne człowiekowi od zarania dziejów i tak ważne dla jego egzystencji także współcześnie.

         Prace konkursowe liczące 3 nie publikowane i nie nagradzane w konkursach utwory poetyckie, opatrzone godłem, należy przesłać w 2 egzemplarzach do siedziby Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie na adres: Janina Drążek, ul. Pakoska 16, 88-190 Barcin.

Do zestawu utworów należy dołączyć opatrzoną godłem zamkniętą kopertę zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres. Młodzi twórcy do lat 18 proszeni są o podanie wieku na kopercie z godłem.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15 maja 2017r.

  Nagrody:

Grand Prix – 500 zł

I nagroda – 400 zł

II nagroda – 300 zł

dwie III nagrody po 150 zł

wyróżnienia i nagrody dla młodego twórcy po 100 zł

Jury ma możliwość innego rozdysponowania puli nagród, dokona także wyboru utworów do kolejnej XVIII antologii poezji ekologicznej, której prezentacja oraz rozdanie nagód nastąpi tradycyjnie podczas „Gali poezji” w 2017r.

          Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie

                                                              Janina Drążek 

Zawsze, ilekroć uśmiechniesz się do swojego brata

i wyciągniesz do niego ręce,

jest Boże Narodzenie.

 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,

jest Boże Narodzenie.

 

(…) Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,

jak bardzo znikome są twoje możliwości

i jak wielka jest twoja słabość,

jest Boże Narodzenie.

 

Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg

pokochał innych przez ciebie.

 

Zawsze wtedy,

jest Boże Narodzenie.

 

                        Matka Teresa z Kalkuty

 

 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością,

Niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku

Spełniającego wszelkie marzenia,

Pełnego optymizmu, wiary,

Szczęścia i powodzenia

                       Życzymy

Członkom i sympatykom Stowarzyszenia Ekologicznego,

oraz wszystkim tym, którzy mają serce dla przyrody.

W kierunku zachowania zrównoważonego rozwoju krok kolejny

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie

20 – ty rok edukacji ekologicznej społeczeństwa

 

Założenia programowe na rok 2017

 1. Edukacja ekologiczna

- Spotkania i imprezy edukacyjno – rekreacyjno – turystyczne w Terenowej Stacji Ekologicznej w Jeziorach, jak: „spotkania przyjaciół przyrody”, rajdy rowerowe                i dla zmotoryzowanych, majówka i pożegnanie lata, obozy studenckie oraz strażackie, spotkania integracyjne dla podopiecznych Domów pomocy Społecznej oraz diabetyków, wrześniowe sprzątanie lasu.

- Pokaz filmów Grzegorza Leśniewskiego – fotografa przyrody.

     II.          Konkury:

                  Ogólnopolski konkurs poetycki „Prezentacje ekologiczne – Barcin 2017”

 1. Imprezy:

Gala poezji ekologicznej – program artystyczny wręczenie nagród i prezentacja XVIII tomiku poezji ekologicznej.

 1. Wydawnictwa:

- XVIII tomik poezji ekologicznej,

- okolicznościowe foldery i ulotki.

     V.        Konferencje:

                - Organizacja lub współudział w organizacji dwóch konferencji popularno - 

                naukowych.

                - Uczestniczenie w konferencjach, zjazdach, wystawach, szkoleniach ekologicznych

                na zaproszenie innych organizatorów.

               - Uczestnictwo w uroczystościach państwowych i lokalnych.

 

„BĄDŹ Z NAMI BLISKO – CHROŃMY ŚRODOWISKO”

            Do współpracy i wspierania naszych działań zapraszamy: Naukowców z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz innych Wyższych Uczelni, Burmistrza i Radę Miejską Barcina, Starostwo Powiatowe w Żninie, Lafarge Holcim Zakład Kujawy w Bielawach, „Fundację Wspólnie – Lafarge Holcim” w Warszawie, MDK w Barcinie, Bank Spółdzielczy w Barcinie, Pałac Lubostroń, Państwową Straż Pożarną w Żninie, Ochotniczą Straż Pożarną w Barcinie, Parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Barcinie oraz wszystkie instytucje, organizacje i osoby prywatne, które mają „serce dla przyrody”

Migawki z Gali poezji ekologicznej w Pałacu Lubostroń - 16. 10. 2016

Sala rotundowa wypełniona po brzegi - goście z różnych stron Polski

Wręczenie nagród

Kwiaty i tomiki  poezji wędrują na widownię

Gratulacje od Pana Bartosza Kownackiego, Sekretarza Stanu w MON - Posła na Sejm RP 

Program artystyczny w wykonaniu Ludmiły Małeckiej, Artura Grudzińskiego        i Artura Jakubowskiego

Podczas spotkania przy kawie było dużo serdeczności i ciekawych rozmów. Goście wpisywali swoje wrażenia do kroniki stowarzyszenia.

Oto niektóre z nich:

"Chroniąc przyrodę, chronimy samych siebie"

Cudownie, jestem pełna wrażeń, spełnienie ciała i ducha.

serdecznie dziękuję wspaniałej pani Janinie Drążek oraz innym organizatorom

Julia Pawlicka - Dekert

 

Dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę

Krystyna Gudel

Joanna Chmielewska

Alicja Kuberska

 

Dziękujemy za cudowne spotkanie, pełne poezji i magii.

Wierzę, że dzięki wierszom Świat stanie się lepszy

Franciszek Golaś z Tarnowskich Gór wraz z rodzicami

 

Piękne miejsce, piękna Gala

wspaniali ludzie tworzą ją

Serdecznie

Barbara Tylman

Za te i inne ciepłe słowa DZIĘKUJEMY

 

Trzy dęby

17 września 2016 r.

to  data, pod którą w kronice dziejów Barcina wpisaliśmy niezwykle ważne wydarzenie.

Przywrócona została cześć i pamięć oficerom Wojska Polskiego związanym z Barcinem,  a zamordowanym w Katyniu. Są to por. Florian Nowicki, por. Edward Hoppe, por. Zdzisław Gierliński.

Odbyła się wielka patriotyczna manifestacja związana z odsłonięciem tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej i nasadzeniem trzech dębów.

Wypełniony został tym samym testament Jana Pawła II, jaki zostawił na kartach przesłania „Pamięć i tożsamość”: (Katyń), „To dramat niewinnej śmierci – śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie, Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń”.

W  uroczystości  związanej z odsłonięciem tablicy pamiątkowej i nasadzeniem dębów brali udział także członkowie Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie. Delegacja (Andrzej Drążek, Bogdana Pieczyńska, Zbigniew Korniluk) składała kwiaty pod pomnikiem .

Rozdaliśmy też okolicznościowe wydawnictwo opracowane przez Janinę Drążek.

Matka Boża Katyńska

 

KATYŃ

    KOZIELSK

       STAROBIELSK

          OSTASZKÓW

 

Pamięci o oficerach zbrodni katyńskiej nie udało się wymazać.

Ocalała dzięki miłości, modlitwie i patriotyzmowi.

Msza święta w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie.

Przemarsz do miejsca upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej.

Otwarcie i powitanie - burmistrz Barcina Michał Pęziak

Przedstawienie idei uroczystości - Janina Drążek

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez członków rodziny por. Floriana Nowickiego

Sadzenie dębów

Delegacje składające kwiaty pod tablicą

Zdjęcie pamiątkowe

 

KATYŃ

            Z inicjatywy Janiny Drążek – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Barcin dołączył do tych miejscowości, które przywracają pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej.

            17 września 2016 roku odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej Oficerów Wojska Polskiego związanych z Barcinem, którzy zostali zamordowani w Katyniu za to tylko, że byli Polakami i służyli Polsce pod  sztandarem Bóg Honor Ojczyzna.

Bliższe informacje o programie uroczystości  - tel. (52) 383 22 85.

„Sokół”  w Barcinie

            „Pamięć to fundament patriotyzmu, to także fundament współczesności”

Wydana przez Stowarzyszenie Ekologiczne książka autorstwa Janiny Drążek „Historia pierwszej szkoły w Barcinie”, która m.in. zawiera krótką historię  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Barcinie (lata 1904 – 1939) przyniosła dodatkowe owoce.             Po 76 latach przerwy powstała grupa założycielska, która dokonała reaktywacji tej tak bardzo patriotycznej zasłużonej dla Barcina (także dla Polski) organizacji. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało zarejestrowane w KRS 12 sierpnia 2016 roku nr 0000632126.

Grupę założycieli stanowili: Adamczyk Ludwika,  Antosik Witold, Balcerzak Barbara, Balcerzak Ryszard, Drążek Andrzej, Drążek Janina, Gołębiewska Janina, Gołębiewski Kazimierz,  Harenda Krzysztof,  Kaśków Katarzyna, Klucz Mariusz, Mazurek Zbigniew,  Nowak Magdalena,  Olszanowska Dorota,  Pietraszko Karolina,  Przybyła Marcin, Radzikowski Grzegorz,  Tobolska Jadwiga, Tobolski Zdzisław.

Członków przybywa. Są ciekawe plany na przyszłość.

Była, jest i będzie

Koncert poetycko muzyczny z okazji wydania antologii poezji ekologicznej – tomik XVII w Roku Jubileuszowym 1050 – lecia Chrztu Polski, odbędzie się 16 października 2016r. o godz. 16.00 w sali rotundowej Pałacu Lubostroń.

Prezentacje ekologiczne – Barcin 2016

Ogólnopolski konkurs poetycki organizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne

w Barcinie został podsumowany. Jury w składzie: Mieczysław Wojtasik, Stefan

Pastuszewski, Janina Drążek, Ludwika Adamczyk wyłoniło następujących laureatów:

Janusz Pyziński z Podgrodzia, Anna Piliszewska z Wieliczki, Magdalena Cybulska z Łodzi,

Anna Kühn – Cichocka z Płocka, Krystyna Gudel z Suchowoli, Franciszek Gołaś (lat 14)

z Tarnowskich Gór.

Trwają prace nad redakcją XVII tomiku antologii poezji ekologicznej, w którym

znajdą się utwory nagrodzonych autorów, oraz wybrane wiersze 30 innych autorów. Tytuł

antologii: „Była, jest i będzie…”. Podtytuł: „Urokliwa i piękna lat temu tysiąc i dzisiaj –

przyroda polska”

Wręczenie nagród i prezentacja książki we wrześniu podczas Gali poezji ekologicznej.

Święto Polskiej Niezapominajki

 W pomyśle święta niezapominajki ubiegły nas dwa kraje: Alaska oraz Finlandia.
Oba niezapominajkę traktują jak symbol szacunku dla rodzimej przyrody i ładu społecznego.
     W Polsce niezapominajka narodziła się 14 lutego 2002 roku, kiedy to na antenie
I Programu Polskiego Radia redaktor Andrzej Zalewski zaproponował w Eko-Radiu by lutowe
święto miłości - walentynki przenieść na majowe dni wiosny i kwiatów.
Jednym słowem by obchodzić Święto Polskiej Niezapominajki w maju, w dniu imienin Zofii,
tak szczególnie wyróżnionej w nieśmiertelnych strofach "Pana Tadeusza".
Pomysł spodobał się słuchaczom radia. Mamy więc nasze polskie święto zakochanych,
czyli pamiętających o sobie nawzajem, ale także o przyrodzie, tradycji, historii.
     Pan Redaktor Andrzej Zalewski był Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie.
Nie zapomnimy nigdy Jego ciekawych audycji, spotkań i telefonicznych długich rozmów.
Jego niebo jest pełne niezapominajek!

Z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego składa serdeczne życzenia.

Radosnego alleluja!

Zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych wiary, nadzieji i miłości.

Pogody w sercu, radości świętowania tego wielkiego wydarzenia oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

***************************************************************************************

Dziękujemy za życzenia świąteczne kierowane pod nasz adres.

***************************************************************************************

Pozdrawiam poetów, którzy zdecydowali się wziąć udział w XVII edycji konkursu poetyckiego; zarówno tych, którzy już nadesłali wiersze, jak i tych, którzy nad nimi pracują.

                                                                    Janina Drążek

 

 

Święta tuż, tuż...

Święty Franciszek - patron ekologów z niewysławionym zapałem obchodził Narodzenie Dziecięcia Jezus.
Chciał, aby w dniu Bożego Narodzenia ludzie karmili do syta ubogich i głodnych, a wołom i osłom by dawano więcej obroku i siana niż zwykle, by pamiętano o ptakach i innych zwierzętach. W Graccio urządził pierwszy żłóbek na świecie.
Zatem pierwsza szopka bożonarodzeniowa powstała w Wigilię 24 grudnia 1223 roku i na zawsze przeszła do historii.
W tym szczególnym czasie wypełnionym miłością, pięknem i radosną atmosferą życzymy Państwu spełnienia wszystkich życzeń złożonych pod choinką i wypowiedzianych przy łamaniu opłatkiem.
Łączymy też życzenia  DO SIEGO ROKU 2016.

XVI Gala poezji ekologicznej

XVI Gala poezji ekologicznej to już historia, która zostanie na kartach kroniki Stowarzyszenia Ekologicznego i w sercach tych, którzy spotkali się 30 sierpnia 2015 roku w Pałacu Lubostroń.
Było pięknie, serdecznie, wręcz rodzinnie, jak przystało na spotkanie osób, które kochają piękno
i słowem oraz czynem walczą, by trwało wiecznie.
Dziękujemy za udział w spotkaniu.
Do zobaczenia za rok na XVII gali.

Poezja ekologiczna

Wydany już został XVI tomikpoezji pt: "Taki był zamysł Najwyższego"

Promocja książki i możliwość zdobycia bezpłatnego egzemplarza
30 sierpnia 2015 roku.

KOnkurs ogólnopolski

XVI edycja ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Prezentacje ekologiczne – Barcin 2015 została zakończona, a jej oficjalne podsumowanie nastąpi podczas „Gali poezji ekologicznej, która odbędzie się 30 sierpnia 2015r w Pałacu Lubostroń. Do druku oddany już został XVI tomik antologii pt. „Taki jest zamysł Najwyższego”

Organizatorów cieszy tak liczny udział w konkursie z całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy walczą o zachowanie piękna Ziemi. Bo któż jak nie poeci zrobi to najlepiej. Nagrody w tegorocznej edycji otrzymują:

I nagroda; Magdalena Cybulska (Izolda) – Łódź,

II nagroda: Maria Magdalena Pocgaj (Rimoape) – Poznań,

II nagroda: Janusz Pyziński (Malwa) – Podgrodzie,

III nagroda: Halina Kurek (Zielona) – Zręcin,

III nagroda: Mieczysław A. Łyp (Narcyz) – Rzeszów.

Wyróżnienia:

- Edward Winiarski (Wilga) – Nienadówka,

- Edyta Wysocka (Za szybą) – Miastko

Nagroda dla młodego twórcy:

- Franciszek Gołaś (lat 13 – Rajski ptak) – Tarnowskie Góry.

Wyróżnienia w postaci zamieszczenia wierszy w antologii uzyskali:

Janusz Borkowski, Teresa Brauer, Janisz Brzoza, Joanna Chmielewska, Amelia Ciesielska (lat 11), Henryk Czyż, Zygmunt Dekiert, Danuta Drzewicka, Ela Galoch, Piotr W. Grygiel, Krystyna Henczel, Jadwiga B. Sobczyńska, Grażyna Kmita, Maksymilian Kozłowski, Damian Łączkowski, Brygida Mielczarek, Sławomir Mierzejewski, Bernard Najdek, Dorota Nowak, Bogdan Nowicki, Anna Piliszewska, Eugeniusz Rychlicki, Barbara Tylman, Adam Wierzbicki, Krystyna Zając.

Zanim otrzymacie państwo do rąk najnowszy tomik poezji ekologicznej uchylamy nieco rąbka tajemnicy prezentując wstęp, którego autorem jest  Jakub Kawałek już wcześniej czytelnikom znany z IX tomiku poezji.

Taki był zamysł Najwyższego.doc
Dokument Microsoft Word [33.0 KB]

Konkurs regionalny

Warto obejrzeć!
W Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie od 19 czerwca oglądać można pokonkursową wystawę prac nagrodzonych
w Regionalnym Konkursie "Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie". Tematyka konkursu, który ma już XVI edycję doskonale wpisuje się w Encyklikę Ekologiczną Papierza Franciszka. Młodzi artyści z dużym talentem podpatrywali "piękno dane nam przez Boga". Wystawa trwa do 15 lipca 2015 roku.
Migawki z wernisażu - 19.06.2015r.
 

 

Konkurs "Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie"  - rozstrzygnięty!

Organizatorzy dziękują za setki nadesłanych prac w różnych kategoriach zgodnych z tematem.
Pałuki to szczęśliwa kraina skoro tyle par oczu widzi w nich niepowtarzalne piękno.
I tak niech zostanie na następne tysiąclecie!
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19 czerwca 2015r. (piątek)
podczas wystawy prac w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie o godz. 17.00.
Podczas wernisażu nastąpi rozdanie nagród.
Zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych z rodzicami oraz nauczycieli.

Protokół.doc
Dokument Microsoft Word [38.0 KB]

Wiosna tuż,tuż.....

Już przedwiośnie otwiera jej wrota. Otwórzmy szeroko oczy, by nic nie uronić z jej piękna. Przypomnijmy nasze hasło:  „Największa ekologia – zobaczyć Boży świat”. Zachęcamy do udziału w ogólnoszkolnych konkursach. Przy pomocy obiektywu, pędzla, kredki i innych technik spróbujmy zatrzymać uroki naszego pałuckiego Edenu ( patrz regulamin).

Dziękujemy poetom za pierwsze prace konkursowe, które nadeszły z różnych stron Polski. Oczekujemy na kolejne.

Informujemy, iż Pan Piotr Wiktor Grygiel  - poeta znany nam z wierszy zawartych w wydanych przez SE antologiach poezji ekologicznej zaskoczył nas mile opracowaniem monograficznym dotyczącym dwóch znanych gatunków chrząszczy. Z jednej strony szkodliwych z drugiej chronionych. Książka Jego autorstwa nosi tytuł : „ Borodziej Cieśla i Kozioróg Dębosz w rodzinie kózkowatych souvenir czy przeznaczenie?”

Otrzymaliśmy ja od autora z dedykacja niezwykle dla nas cenną i mobilizującą, którą udostępniamy odwiedzającym naszą stronę.

Kochani! poszukujcie tej książki wydanej z niezwykłym smakiem. Ona nawet nieprzekonanych przekona do obserwacji i poszukiwania piękna w przyrodzie. Pozdrawiamy autora

Konkursy 2015

XVI Ogólnopolski konkurs poetycki.doc
Dokument Microsoft Word [31.0 KB]
XVI Konkurs Regionalny.doc
Dokument Microsoft Word [36.5 KB]

Redakcja czasopisma Pod Wiatr!

      Serdecznie dziękujemy za poświęcenie uwagi działalności Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie (zresztą już nie pierwszy raz), szczególnie organizowanym przez nas ogólnopolskim konkursom poezji ekologicznej, które w sposób nieco odmienny, lecz jakże skuteczny wpływają na wiedzę ekologiczną społeczeństwa. W tym temacie niezwykle ważną rolę odgrywają stałe strony Pod Wiatr "Ekologia bez granic". Są interesujące, jak zresztą całe czasopismo. Zachęcamy do odwiedzenia strony wwwpodwiatr.pl - można ciekawie i z pożytkiem wykorzystać czas.
Łączę serdeczne pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników  Pod Wiatr
Janina Drążek
Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie

Życzenia

Życzenia niech będą powodem radości, opłatek niech wśród Was na stole zagości.

Spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia , oraz wielu radości, wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów w Nowym Roku 2015!

Grudzień

Grudzień to czas dobrych życzeń.

Życzymy więc Wam i sobie, aby nasza piękna planeta mogła zawsze cieszyć nas i pokolenia, które po nas przyjdą, swoim niepowtarzalnym pięknem.

Niech każdy z nas przyczyni się, by mogły się spełnić. Oszczędzajmy energię i wodę. Dbajmy o powietrze. Ograniczajmy ilość odpadów.

Hodujmy rośliny (także doniczkowe) , ponieważ chronią przed hałasem, pozytywnie jonizuja powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla (CO2), zielony kolor uspokaja.

I drzewa mają swoją

wigilię...

W najkrótszy dzień

Bożego roku,

Gdy błekitnieje śnieg

o zmroku (...)

                               Leopold Staff

Cementownia

Na zaproszenie Dyrekcji Cementowni Kujawy 8 grudnia 2014 przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym o działalności ekologicznej zakładu. Zapoznali się także z zamierzeniami na najbliższą przyszłość, np. z interesującymi planami działania na rzecz bioróżnorodności w obrębie kopalni i cementowni.

Dobra wiadomość!!!

Barcin doczeka się rewitalizacji parku miejskiego. Projekt jest gotowy oraz ujęty w budżecie.

Echa "Gali poezji ekologicznej"

XV gala poezji ekologicznej - barcin

XV tomik poezji ekologicznej

Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie otrzymało już XV tomik poezji ekologicznej.
Rozdanie nagród z ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "Prezentacje ekologiczne - Barcin 2014"
jak i prezentacja nowego tomiku poezji odbędzie się w dniu 18 października o godz. 16.00               w Miejskim Domu Kultury w Barcinie ul Mogileńska 5.
Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy również sympatyków poezji do udziału w "Gali poezji ekologicznej
Gali towarzyszyć będzie koncert muzyczny i wystawa malarstwa.

Wyniki XV ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "Prezentacje ekologiczne - Barcin 2014

Protokoł z XV ogólnopolskiego konkursu p[...]
Dokument Microsoft Word [32.0 KB]

Ogólnopolska konferencja naukowa w Barcinie - 2014

Przedstawiamy materiał fotograficzny z dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Barcinie.

15-ty regionalny konkurs ekologiczny

Protokół 15-go konkursu ekologicznego.do[...]
Dokument Microsoft Word [35.5 KB]

Wyróżnienie marszałka województwa

XX - lecie Stowarzyszenia

Nadanie tytułu

Na sesji Rady Miejskiej w Barcinie Janina Drążek została uhonorowana tytułem "Zasłuzony dla Gminy Barcin"

konferencja 2014

Konferencja 2014
Wszelkie informacje na temat zbliżającej się konferencji.
Konferencja 2014.doc
Dokument Microsoft Word [1.8 MB]

wiosna

Wiosna, wiosna! Nie tylko kalendarzowa, z koszem kwiatów, śpiewem ptaków i zielenią, która niedługo zakryje to co człowiek zabałaganił na naszej Ziemi.

„Nasza ziemia – powód dumy

Chociaż duża, lecz nie z gumy

Więc niszczenie jej bez przerwy

Naszej ziemi szarpie nerwy.

Gdyby każdy to pamiętał

Dbałby bardziej o zwierzęta

Dbałby także o rośliny

By nie marły z naszej winy

Ten kto niszczy rzeki, lasy

Będzie w piekle po wsze czasy

Ten kto zanieczyszcza rzeki

W piekle smaży się na wieki

Ale każdy z nas kolego

Mógłby zrobić coś dobrego”

            Ten dziecinny wierszyk przypomina nam, że niedługo Dzień Ziemi, i że warto zrobić jej jakiś prezent . A jaki? Może podczas spacerów za miasto pozbieramy rozrzucone w lesie i poboczach dróg śmieci? Będzie jej lżej!

 

            Spacer jest nam bardzo potrzebny. Wśród przyrody odetchniemy pełną piersią i zgromadzimy nieco życiodajnej energii. Porcja energii będzie o wiele większa, gdy trasa spaceru prowadzić będzie wśród drzew. „Spotkajmy się” z brzozą, sosną i dębem. A może znajdziemy pierwsze zioła z „Bożej apteki”? Na początek warto zebrać trochę pokrzywy na zdrowotną herbatkę, lub jako dodatek do potraw.

 

 

Przypomnienie ważnych terminów.

 

- Regionalny konkurs „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie”

Prace składamy do 6 maja 2014r.

 

-Ogólnopolski konkurs poetycki „Prezentacje ekologiczne – Barcin 2014”

Termin nadsyłania utworów konkursowych 1 maja 2014.

 

Data ważna dla członków Stowarzyszenia Ekologicznego

                           12 kwietnia 1994

Dwadzieścia lat temu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem 824 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Barcinie.

uwaga! ważny komunikat!

Formularz
Proszę zapoznać się z treścią
formularz wstępnego zgłoszenia.doc
Dokument Microsoft Word [34.0 KB]
Knferencja
Konferencja Barcin 26-27.06.2014, komuni[...]
Dokument Microsoft Word [50.5 KB]

plan działania stowarzyszenia na rok 2014

Witamy serdecznie w Nowym 2014 roku życząc wszelkiego dobra.

 

Święty Józef załamał ręce,

denerwują się w niebie święci,

teraz, idą już nie Trzej Mędrcy,

lecz uczeni, doktorzy, docenci

 

Teraz wszystko całkiem inaczej,

to, co stare, odeszło, minęło,

zamiast złota niosą dolary,

zamiast kadzidła --- komputer

zamiast mirry --- video

                                     (ks Jan Twardowski)

regionalny konkurs ekologiczny - kolejna edycja!

konkurs poetycki barcin 2014 - zapraszamy do udziału

Życzenia Świąteczne

Sympatykom i Przyjaciołom, Autorom tekstów i wierszy, które znalazły się w naszych wydawnictwach życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2014

    

Dziękujemy za  życzenia nadesłane na nasz adres. Wszystkie chwytają za serce!

Jest wśród nich wiersz niezwykły - napisany przez naszego Przyjaciela Stefana Żagla.

Panie Stefanie - proszę wybaczyć, ale zaprezentuje go na naszej stronie.

Nowe wydawnictwa

"Zachować piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie" pod redakcją Janini Drążek i Ludwiki Adamczyk.

Do wędrówek po Pałukach zachęca Janina Drążek, zaś o szacie roślinnej i zwierzetach zamieszkującychy Pałuki napisał Julian Chmiel i Michał Kupczyk z UAM w Poznaniu.

Książka zawiera wiersze następujących autorów:

 • Franciszek Gołaś  - Tarnowskie Góry
 • Sławomir Mierzejewski - Warszawa
 • Stefan Żagiel - Ciechanów
 • Paulina Butenko - Tarnowskie Góry
 • Krystyna Zając - Strzegowo
 • Janusz Doyniak - Kołodziejewo
 • Teresa januchta - Poznań
 • O. kazimierz Kozłowski
 • Bernard Najdek - Nowogród Biebrzański
 • Mirosław Puszczykowski - Mogilno
 • Joanna Goc - Żnin
 • Ariana Nagórska - Gdańsk
 • Jolanta Chmielowska Janowiec WLKP
 • Regina Świtoń - Knyszyn
 • Barbara Tylman - Poznań
 • Bogumiła Antkowiak-Manc - Gniezno
 • Aleksander Jarominek - Tarnowskie Góry
 • Zofia Grabowska-Andrijew - Chodzież
 • Bogumił Staszek - Tarnów
 • Oliwia Makowska - Tarnowskie Góry

34 prace malarskie i w technikach innych nadesłane na konkurs regioonalny o tym samym tytule zamieszczone w formie ilustracji wyraziście podkreślają pałuckie klimaty.

"Oczy wody widzą całość""JUBILEUSZ" pod redakcją Janiny Drążek i Mieczysława Wojtasika.

Pierwsza część książki zawiera pokłosie XIV edycji ogólnopiolskiego konkursu poetyckiego "Prezentacje ekologiczne - Barcin 2013", zaś druga część to niezwykle ciekawie zaprezentowane przez Janinę Drążek historie działalności Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie, które już w 2014 roku obchodzić będzie Jubileusz XX lecia działalności.

paliwa alternatywne

"Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami" to temat X seminarium Stowarzyszenia Producentów Cementu, w którym uczestniczyła prezes Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie.

Sprzątanie Świata 20-22 września 2013r.

Przebiega pod hasłem : „Odkrywamy czysta Polskę”

 

Takie miejsce my już odkryliśmy w Terenowej Stacji Ekologicznej w Jeziorach w Nadleśnictwie Gołąbki. Uporządkowaliśmy je dzięki uczniom z barcińskiej „Jedynki”, którzy przebywali tam na zajęciach edukacyjnych pod opieką Ludwiki Adamczyk, Anny Lewandowskiej oraz Marioli Szumskiej. Spotkali się tez z leśnikiem Markiem Wesołowskim, który pokazał dzieciom piękno i wartość lasu.

 

XIX Festyn Archeologiczny w biskupinie

Delegacja barcińskich ekologów uczestniczyła 14.09.2013r. w otwarciu festynu archeologicznego w Biskupinie. Był on doskonałą okazją do wręczenia Dyrektorowi Wiesławowi Zajączkowskiemu przyznanego wcześniej Honorowego Medalu „W służbie przyrody i człowieka”. W imieniu kapituły wręczenia dokonali: Janina Drążek, Wiesław Kleszczewski oraz Andrzej Drążek.

Poezja

 

XIV tomik poezji ekologicznej pod redakcją Janiny Drążek i Mieczysława Wojtasika został oddany do druku w drukarni „DRUK-INTRO” w Inowrocławiu. Nosi tytuł  „oczy wody widzą całość” Ze względu na dwudziestolecie działalności Stowarzyszenia Ekologicznego będzie miał poszerzoną objętość o dodatkowy rozdział „Jubileusz”

Nagrodzonych w ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Prezentacje ekologiczne Barcin 2013” prosimy o jeszcze troszkę cierpliwości. Po ukończeniu druku książki roześlemy.

wyniki XIV ogólnopolskiego konkursu poetyckiego

W roku 2013 na konkurs „Prezentacje ekologiczne Barcin 2013” napłynęło 357 utworów z całej Polski. Jury pracujące w składzie: Mieczysław Wojtasik – przewodniczący, Janina Drążek, Stefan Pastuszewski – członkowie oraz sekretarz Ludwika Adamczyk rozstrzygnęło konkurs przyznając nagrody w sposób następujący:

 

Za nadesłane trzy utwory zgodne z regulaminem;

I nagroda   - godło „Brat Jałowiec” – O. Kazimierz Kozłowski – Bydgoszcz,

II nagroda – godło „Ekofan” – Zofia Nowacka – Wilczek – Lublin,

III nagroda – godło „Otoczak” – Małgorzata Borzeszkowska – Lębork,

III nagroda – godło „Mazurek” – Stefan Żagiel – Ciechanów.

 

Zdobywcami wyróżnień są:

- godło „flora sinensis” – Anna Piliszewska – Wieliczka,

- godło „Jaśminowy uśmiech” – Janusz Pyziński – Podgrodzie,

- godło „Julek” – Teresa Brauer – Kruszwica,

- godło „Elf” – Dariusz Filinger – Bydgoszcz,

- godło „ Anemone’ – Magdalena Cybulska – Łódź,

- godło „Złocień” – Małgorzata Zalewska – Niemcz,

- godło „Malwa” – Maksymilian Kozłowski - Mogilno

           

Za najlepszy wiersz o wodzie równorzędne nagrody otrzymują:

- godło „Jeremi” – Piotr M. Nowak – Bogoria,

- godło „humanum indivinare” – Bogumił Staszek – Tarnów.

 

Wyróżnienie dla młodego twórcy otrzymuje:

- godło „Franciszek 10” – Franciszek Golaś – Tarnowskie Góry,

- godło „ Adrian 4a” – Adrian Lipiński – Solec Kujawski.

 

Wiersze wymienionych autorów znajdą się w XIV antologii poezji ekologicznej.                

           

Ponadto wyróżnienie w postaci zamieszczenia wierszy w antologii otrzymują:

Emil Biela, Janusz Brzoza, Tadeusz Charmuszko Henryk Czyż, Danuta Drzewiecka, Krystyna Gudel, Marta Jurkowska, Irena Kaczmarczyk, Grażyna Knuta, Urszula S. Korzonek, Adam Ladziński, Sławomir Mierzejewski, Oliwia Makowska ( l. 11 ), Małgorzata Mówińska – Zyśk, Bernard Najdek, Bogdan Nowicki, Maria Piniańska, Mirosław Puszczykowski, Jadwiga Stróżykiewicz, Damian Skawiński, Regina Świtoń, Urszula Tom, Adam B. Wierzbicki, Edyta Wysocka.

            Kolejny czternasty tomik poezji ekologicznej, w którym zawarte zostaną wiersze wymienionych autorów nosić będzie tytuł: „Oczy wody widzą całość”. Wydany zostanie we wrześniu Otrzyma go każdy uczestnik wymieniony w protokóle jako nagrodę rzeczową.

maj 2013 - podsumowanie i zaproszenie

Maj – miesiąc niezwykły, najpiękniejszy z pięknych. Przyroda zachwyca barwami i głosami, a do tego te niezwykłe święta:

Święto Matki, Boże Ciało, czy Święto Niezapominajki; przypominające postać nieżyjącego redaktora EKO-RADIA – Andrzeja Zalewskiego, który je rozpropagował.

Zawsze będziemy dumni, że ten wspaniały ekolog był członkiem naszego stowarzyszenia.

            A u nas w maju działo się wiele:

- Wyremontowaliśmy Terenową Stację Ekologiczną.

- Jury XIV konkursu „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” przyznało 67 nagród i  

   wyróżnień spośród 638 prac z różnych technik.

- Wernisaż i wręczenie nagród odbyło się 24-go maja 2013 w Muzeum Ziemi Pałuckiej w  Żninie w obecności wypełnionej po brzegi sali (ponad 100 osób).

- Mimo deszczowej pogody w TSE w Jeziorach odbywają się zajęcia terenowe z dziećmi i młodzieżą. Od 24-27 maja pracowała grupa studentów z UAM w Poznaniu.

- Pracowało (15-16.05.2013r.) Jury XIV edycji konkursu poetyckiego.

 

Wyniki konkursu ogłoszone będą podczas „Gali poezji ekologicznej, która odbędzie się 23 czerwca 2013r. o godzinie 15:00 w Pałacu Lubostroń

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

wstęp wolny dla wszystkich lubiących poezję i muzykę

Dla osób nagrodzonych i wyróżnionych wysyłamy indywidualne zaproszenia.

wyniki XIV edycjikonkursu Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie

Cały protokół do pobrania
Konkurs 2013 - XIV Edycja.doc
Dokument Microsoft Word [33.5 KB]

Posiedzenia Jury XIV Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie” z dn. 16 i 17 maja 2013 r.

Kategorie: I fotografia, II malarstwo III techniki dowolne, IV hasło – aforyzm o tematyce ekologicznej.

 

Jury w składzie: Janina Drążek – przewodnicząca, Ludwika Adamczyk, Michał Woźniak, Jarosław Dłutkowski, Maria Jabłońska, Grzegorz Rutkowski – członkowie. Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs Jury stwierdziło, iż wpłynęło 638 prac zgodnych z regulaminem.

Przy typowaniu nagród Jurorzy brali pod uwagę: zgodność pracy z tematem, wrażenie artystyczne i staranność wykonania.

Uczestnicy konkursu reprezentowali następujące gminy: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wlkp., Łabiszyn, Rogowo, Żnin, Mogilno, Szubin, Rynarzewo.

Prace konkursowe wykonane zostały starannie i były odbiciem tematu,                  tj. ukazywały piękno Pałuk. Autorzy prac to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci.

 

"Zachowaj piękno Pałuk na kolejne tysiąclecie"

 

XIV edycja regionalnego konkursu zakończona!


Dnia 24 maja 2013 roku o godzinie 18:00 w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie nastąpi wręczenie nagród oraz wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych.
Na wernisaż zapraszają organizatorzy konkursu.

ŚWIĘTO LASU

Lesnikom składamy najlepsze życzenia z okazji DNI LASU!

Dziekujemy, że pod Waszą opieką i za Waszym staraniem lasy pieknieja i powiększają areał.

Leśnicy wrócili do przedwojennej tradycji i obchody "Świeta Lasu" odbywac się będą w ostatnim tygodniu kwietnia. Po raz pierwszy święto to obchodzono w 1933 roku.

Wielu z nas pamięta jeszcze udział szkół w sadzeniu lasu. Była to piekna wiosenna przygoda.

 

A ile radości z dnia wolnego od nauki?

dzień ziemi - 22 Kwietnia

"Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynia zło, ale z powodu tych, którzy na to patrzą i nie czynia nic"

                                                                                            A. Einsten

 

W 1970 roku w USA kiedy to góry śmieci ( z powodu strajku śmieciarzy) zasypały ulice wielkich miast, znaleźli sie ludzie, którzy nie mogli patrzeć na zło wyrzadzane środowisku. Na hasło rzucone przez Goylorda Nelsona zorganizowano wielkie demonstracje przeciw dewastacji Ziemi. Działo się to 22 kwietnia w Nowym Jorku, San Francisko i Chicago. Odtąd dzień 22.04 obchodzony jest jako Dzień Ziemi.

 

Stowarzysznie Ekologiczne w Barcinie obchopdzi Dzien Ziemi od początku działalności.  Warto przypomnieć, że np. w 2000 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej przygotowana przez Stowarzyszenie Ekologiczne i młodzież szkolną.

 

Nasza Ziemia - powód dumy

Chociaż duża lecz nie z gumy

Więc niszczenie jej bez przerwy

Naszej Ziemi szarpie nerwy (...)

 

Hasło na Dzień Ziemi 2013 : "ELEKTROODPADY - PROSTE ZASADY"

konkurs

Na ogólnopolski konkurs poetycki "Prezentacje ekologiczne Barcin 2013" (patrz regulamin) wpłynęły pierwsze prace konkursowe.

 

Dziękujemy Pani Magdalenie Cybulsliej z Łodzi, że zechciała odpowiedzieć na nasz apel związany z nadchodzącym jubileuszem 20-lecia Stowarzyszenia Ekologicznego i nadesłała nam przepiękne aforyzmy.

wśród pałuckich wapieni

Wydany został przewodnik po ekogeościeżce " Wśród pałuckich wapieni". Jej autorami są:

 • dr Maria Dombrowicz
 • mgr Michał Januszewski
 • Studenci Michał Panfil, Agnieszka Winiecka

Autorzy przewodnika zapraszają do poznania innego i niezykle interesującego aspektu kamieniołomu w Piechcinie jakim jest geologia tej ziemi, flora kamieniołomu, okazy fauny i przejrzystośc wód. Pani dr Maria Dombrowicz autorski egzemplarz tak zadedykowała prezes Stowarzyszenia Ekologicznego " Janko! Ty zawsze byłaś bliżej tych walorów i mocno zaangażowana. Mi dano też zgłębić te cuda historyczno-przyrodnicze. Z szacunkiem i podziwem dla Ciebie dedykuję".

Od wiosny na ekościeżce będa oznakowania w postaci tablic. Wybierzmy się tam razem lub indywidualnie!

 

Żywność spod zielonego liścia

Żywność ekologiczna, to taka, która została wyprodukowana zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym. Znaczy to, że bez używania pestycydów i nawozów sztucznych. Jej kolor, zapach i smak sa wynikiem naturalnego procesu, a nie stosowania sztucznych dodatków. Nowym logo tych produktów stał się ekoliść

Logo żywności ekologicznej

Przed kupnem jajek świątecznych zwróc uwagę na kod na skorupce!!!

 

Kod ma postać: A-BB-11223344


Znaczenie poszczególnych elementów kodu jest następujące:

A

Oznacza sposób w jaki chowane są kury:

 • 0 - produkcja ekologiczna
 • 1 - chów wolnowybiegowy
 • 2 - chów ściółkowy
 • 3 - chów klatkowy

BB

Jest symbolem kraju-  PL dla Polski

 

11223344

Ostatnia część kodu wskazuje na:

 • 11 - kod województwa,
 • 22 - kod powiatu,
 • 33 - kod zakresu działalności,
 • 44 - kod firmy.Drzewo owocowe pomnikiem przyrody

Nie ma żadnych przepisów wyłączających drzewa owocowe z kategorii pomników przyrody, a przyrodnicze, naukowe, kulturowe i krajobrazowe wartości drzew owocowych moga być wystarczająca przesłanką merytoryczna do uznania ich za pomniki przyrody.

Woda - życie i piękno

22-go marca będziemy obchodzić Światowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992r. Jest ono obchodzone corocznie 22 marca. Powołane ono zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED).

 

Pierwszy raz obchodzono w 1993 roku.

 • 1994 – Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka
 • 1995 – Kobiety a woda
 • 1996 – Woda dla spragnionych miast
 • 1997 – Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy?
 • 1998 – Wody podziemne – niewidoczne zasoby
 • 1999 – Wszyscy mamy wpływ na wykorzystanie wody
 • 2000 – Woda dla XXI wieku
 • 2001 – Woda a zdrowie
 • 2002 – Woda dla rozwoju
 • 2003 – Woda dla przyszłości
 • 2004 – Woda i kataklizmy
 • 2005 – Woda dla życia
 • 2006 – Woda a kultura 
 • 2007 – Radzić sobie z niedoborem wody 
 • 2008 – Woda a warunki sanitarne
 • 2009 – Woda w zmieniającym się świecie
 • 2010 – Czysta woda dla zdrowego świata
 • 2011 – Woda dla miast
 • 2012 – Bezpieczeństwo żywności i wody
 • 2013 - Międzynarodowy rok współpracy wodnej

Święto to ma na celu uświadomiwnie państwom członkowskim, że właściwa gospodarka wodna prowadzi do dobrej kondycji gospodarczej i społecznej.prezentacje ekologiczne barcin 2013

Zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu poetyckiego.

 

Regulamin poniżej.XIV Ogólnopolski konkurs poetycki.doc
Dokument Microsoft Word [24.0 KB]

Zachowaj Piękno Pałuk na Kolejne Tysiąclecie

Poniżej regulamin XIV Konkursu Regionalnego "Zachowaj Piękno Pałuk na Kolejne Tysiąclecie" - dla wszystkich rodzajów szkół.

grudzień 2012

Warto odnotować i promować postawy obywatelskie dotyczące ochrony przyrody i środowiska naturalnego naszego regionu. Podsumowanie 2012 !

1)     Mieszkańcy Złotnik przy wsparciu SE powstrzymali budowę biogazowi, która mogła być zagrożeniem dla komfortu ich życia,

2)     Ze społecznej inicjatywy z Jadownik do Kierzkowa Rada Miejska w Żninie ustanowiła aleje pomnikową chroniącą stare lipy,

3)     Zorganizowali się przeciwnicy turbin wiatrowych, które mają powstać we wschodniej części gminy Żnin i wywalczyli (np. dla Murczyna) sporządzenie szczegółowych raportów oddziaływań na środowisko takich inwestycji,

4)     Powstał społeczny komitet protestacyjny przeciwko norkom w Mięcierzynie i Lubczu. Komitet zainteresował sprawą skumulowanego negatywnego wpływu hodowli na środowisko także posłów, Stowarzyszenie Ekologiczne, radnych sejmiku i gminy. Chodzi o zablokowanie inwestycji budowy ferm norek amerykańskich

5)     Park linowy w Biskupinie na 45 16-to metrowych palach to absolutnie złe sąsiectwo dla gospodarstwa państwa Jankowskich (mieszkają tam od 1965r.), a także dla bocianiej rodziny, która od blisko 25 lat zjawia się na tej posesji. Pan Roman Jankowski broni swojego gospodarstwa przed ta inwestycją, ale broni też oddalo0nego o 250 metrów obszaru „Natura 2000” Obszaru Chronionego Jezior Żnińskich i obszaru Rezerwatu Archeologicznego oddalonego o 50 metrów. Te argumenty SA nie do odparcia.

6)     Kcyńscy radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody w Turzynie. Są to dwie spośród czterech alei dębowych. Inicjatywę tego działania pan Andrzej Morawski zapowiada, że dążyć będzie, by pozostałe dwie też stały się pomnikami.

7)     W Szubinie posadzono dąb pamięci poświęcony ofiarom Katynia. To już trzeci dąb pamięci w tej gminie.

8)     Prezentujemy zdjęcie wykonane przez pana Stefana Czarneckiego Prezesa Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego. Chce się żyć w takim otoczeniu !fot. Stefan Czarnecki (ul. Moniuszki - Żnin) - JEŻ

Dziękujemy!

Dziesiątki listów przynosiła do nas i od nas Poczta Polska. Wszystkie wypełnione były radością i ciepłem oraz samymi dobrymi życzeniami. Oby wszystkie się spełniły. Niech zapanuje Pokój i Dobro.

         Dziękujemy Państwu za pamięć świąteczną, a także za codzienną współpracę i wspieranie naszej działalności.Jesteśmy blisko was!

ZGŁOSZENIA LUB PROBLEMY

KTÓRYMI POWINNIŚMYSIĘ ZAJĄĆ - ZAKŁADKA KONTAKT

lub

kliknij tutaj !

 

Pozwalamy wypowiedzieć sie wszystkim osobom, które interesują się naszą przyrodą i ekologią pod każdą postacią.